ltv TV Programa
13:05 Specialus tyrimas
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Nuodėminga meilė
17:00 Akis už akį
17:45 Naisių vasara
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:37 Sportas
18:40 Orai
18:45 Ten, kur namai
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija Perlas
21:30 Auksinis protas
22:45 Keliai. Mašinos. Žmonės
23:10 Vakaro žinios
23:35 Sportas
23:38 Orai
23:40 Ten, kur namai
lnk TV Programa
12:30 KK2
Infošou. Vedėjai: Tomas Ališauskas ir Ugnė Skonsmanaitė
13:25 Tomas ir Džeris
13:55 Madagaskaro pingvinai
14:20 Bėgantis laikas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Gyvenimo receptai 2
21:00 PREMJERA Juodos katės
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nėra kur bėgti
00:10 Ties riba
01:05 Nikita
02:00 Karališkos kančios
02:55 Programos pabaiga
03:00 Lietuva Tavo delne
00:20 Ties riba
01:15 Nikita
02:10 Sveikatos ABC televitrina
02:40 Programos pabaiga
02:45 Lietuva Tavo delne
tv3 TV Programa
12:55 Ragai ir kanopos sugrįžta
13:30 Legenda apie Korą
14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Pakartok!
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro žinios
21:55 TV3 sportas
22:00 TV3 orai
22:05 Vikingų loto
22:10 Apsuptyje 2. Tamsi teritorija . Veiksmo, JAV, 1995.
00:15 Elementaru
01:15 Kerštas
02:05 Aferistas
02:55 Paskutinis iš vyrų
btv TV Programa
13:10 Muchtaro sugrįžimas
14:10 Vedęs ir turi vaikų
14:45 Amerikos talentai
15:45 Prokurorų patikrinimas
17:00 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Žinios
18:25 Visa menanti
19:25 Policija ir Ko
20:25 Vedęs ir turi vaikų
21:00 Farai
21:30 Džuna . Komedija, JAV, 2007.
23:20 Sausas įstatymas
00:25 Visa menanti
01:20 Prokurorų patikrinimas
02:25 Bamba TV
 
«
Dėkojame už išsakytą nuomonę!